Pazartesi ile Cumartesi: 10.00 - 19.00

Prof. Dr. Haluk Duman

Prof. Dr. Haluk Duman Plastik Cerrahi Yarık Dudak-Damak

Yarık Damak Dudak

Yarık-Dudak: Üst dudakta tek taraflı (sağ veya sol) veya iki taraflı olabilir. Dudak yarığı değişik derecelerde (kısmi veya tam yarık)olabilir. Üst dudakta hafif bir çentik şeklinde olabildiği gibi burun deliği içerisine doğru uzanan, üst dişleri taşıyan damak parçasının da (alveol) yarık olduğu tam kat yarıklar da olabilir. Dudak yarığı, damak yarığı ile birlikte olabilir; yarık dudak-damak denilen bu durumda açıklık dudaktan başlar ve tüm damak boyunca devam eder.

Yarık Damak: Bedensel ve embriyolojik bakımdan yarık dudaktan farklıdır. Damak yarığı sadece yumuşak damakta kısmi olabildiği gibi yumuşak ve sert damağın tamamını içeren tam yarık şeklinde de olabilir. Damak yarığı V veya U şeklinde olabilir.


Yarık dudak-damaklı bir hastanın tedavi süreci plastik cerrah, ortodontist, konuşma terapisti gibi birçok uzmanın içerisinde yer aldığı bir ekip tarafından yapılmalıdır.

Prof. Dr. Haluk Duman Plastik Cerrahi Yarık Dudak-Damak

Ameliyat öncesi ve sonrasında birçok hazırlık ve takip yapılır. Yarığa bağlı tüm sorunların tek bir ameliyatla çözülmesi mümkün değildir. Yarığın türüne ve ağırlığına göre bir tedavi planı başlangıçta yapılmalıdır.

Genel olarak doğumu izleyen haftalarda bebeğin kilo alması ve gerekli duyulan olgularda ortodonti kliniğince yapılan apareylerle veya bantlar uygulanarak dudak damak bölgesinin ameliyata daha elverişli hale gelmesi beklenir.

Yarık dudak ameliyatları 3-6 ay gibi daha erken dönemde, yarık damak ameliyatları 6-18 ay gibi daha geç dönemde yapılır. Ameliyat zamanı kliniklerin yaklaşım tarzına ve bebeğin genel durumuna göre belirlenir.

Ameliyatlarda amaç bebeğin konuşmayı öğrenmeden önce (24 ay) yarıkları kapatmak ve uzun dönemde tamamen doğal konuşma, beslenme ve estetik görünüm kazandırmaktır.

Dudak yarığı ile birlikte burunda da ciddi estetik ve fonksiyonel sorunlar olur, birden fazla cerrahi girişim gerekebilir. Yüz kemiklerinin gelişim sorunları olabilir ileri yaşlarda düzeltme işlemleri gerekir.

Yarık hattında dişler eksik ve eğri çıkarlar ve ek girişimler gerekir.

Tek bir ameliyatla, hafif olgular haricinde, yarığa bağlı tüm sorunların çözülmesi mümkün değildir.

Yarık dudak ve damak onarım ameliyatlarında farklı teknikler kullanılır. Önemli olan cerrahın kullandığı tekniğe hakim olması ve bu konuda deneyimli olmasıdır.

Prof. Dr. Haluk Duman Doğumsal Kulak Anomalileri

Doğumsal Kulak Anomalileri

Kulak kepçesinin bir kısmı veya tamamı doğumsal olarak gelişmemiş olabilir ve mikrotia olarak adlandırılır.

Kulak kepçesinin yapımında en sık kaburga kıkırdakları kullanılır. Yeterli kıkırdak doku gelişimi için göğüs kafesi çevresi en az 60 cm olmalıdır. Hastanın kaburgalarının iyi gelişmesi ve ameliyat sonrası önerilere ayak uydurabilmesi için en az 10 yaşının beklenmesi gerektiğini savunan bir görüş olduğu gibi daha erken yaşlarda çocuk ilkokula başlamadan tedavi edilmesi gerektiğini savunan bir görüş de vardır. Tedavi belirli aralıklara yapılan 2 veya 3 ameliyatla gerçekleştirilir.


Kulak kepçesinin değişik derecede doğumsal şekil bozuklukları olabilir. Nedenine yönelik cerrahi girişimlerle çocuk ilkokula başlamadan tedavi edilmesi önerilir.

Prof. Dr. Haluk Duman Doğumsal Kulak Anomalileri

Kulak kepçesinin bir kısmı veya tamamı doğumsal olarak gelişmemiş olabilir ve mikrotia olarak adlandırılır. Mikrotia eksik olan kulak kepçesi kısımlarına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 • Lobül tip Mikrotia
 • Küçük Konka tip Mikrotia
 • Konkta tip Mikrotia
 • Anotia (Kulağın hiç olmaması)
Prof. Dr. Haluk Duman Yüz Kemiklerinin Kırıkları

Yüz Kemiklerinin Kırıkları

Yüz bölgesinde alın, burun, gözü çevreleyen kemikler, elmacık kemiği, alt ve üst çene kemiklerinin travmatik kırıkları plastik ve rekonstrüktif cerrahinin uğraşı alanıdır.

Kırıklar tek bir kemikte tek bir hatta olabildiği gibi trafik kazası gibi yüksek enerjili yaralanmalarda tüm yüz kemiklerini ilgilendiren komplike şekilde de olabilir.


Kırıkların tedavi zamanlaması hastanın genel durumuna göre değişir. Öncelikle yaşamsal öneme sahip kafatası, göğüs kafesi, batın yaralanması gibi yaralanmalar tedavi edilir. Genel durum düzeldiğinde vakit kaybetmeksizin yüz kemiklerinin kırıkları onarılır.

Prof. Dr. Haluk Duman Yüz Kemiklerinin Kırıkları

Yaşamsal sorunların olmadığı yüz kemik kırıkları yüzde aşırı ödem gelişmeden mümkünse ilk 24 saatte onarılır. Eğer çeşitle nedenlerle bu süre geçmiş ise tıbbi tedavi ile birkaç gün ödemlerin gerilemesi beklenir ve kesin tedavi için ameliyat planlanır.

Cerrahi tedavi, kırık hatlarının tamamen ortaya konması, kırıkların doğru şekilde yerine oturtulması ve titanyum plak ve vida sistemleri ile kırıkların tespit edilmesi esasına dayanır.

Kırık hatlarını ortaya koymak için yapılan kesiler ağız içerisinden veya kolay gizlenebilecek alanlardan yapılır. Kırığın yeri ve biçimine göre kullanılan plak-vida sistemleri değişir. Bazılarının ömür boyu vücutta kalmasında sakınca yoktur. Bazı plak-vida sistemleri ise kemik kaynaması için yeterli süre geçtikten sonra çıkartılır.

Travma sonucu kemik kayıpları oluşmuş ise bu alanlara vücudun diğer bölgelerinden alınan kemikler konulabilir. İlk tedavisi yetersiz yapılan olgularda ikincil üçüncül girişimler gerekebilir.

Prof. Dr. Haluk Duman El Cerrahisi

El Cerrahisi

El cerrahisi plastik cerrahi ve ortopedi branşlarından el cerrahisi konusunda eğitim almış uzmanlarca yürütülen özel bir alandır.

Tedavide doğru tanı, uygun koşullarda (ameliyathane, turnike, mikroskop kullanımı) cerrahi tedavi ve cerrahi sonrası fizyoterapi çok önemlidir.


El ameliyatları sonrası uygulanan fizik tedavi programı en az cerrahi tedavi kadar önemlidir. Hastanın elinin farkında olması ve önerilen egzersizlere uyuncu başarılı bir tedavinin olmazsa olmaz koşuludur.

Prof. Dr. Haluk Duman El Cerrahisi

Aşağıdaki başlıklar el cerrahisinin en sık karşılaştığı sorunlardır.

 • Kopmalar (amputasyonlar)
 • Tendon (kiriş) yaralanmaları
 • Sinir yaralanmaları
 • Damar yaralanmaları
 • Kemik kırıkları
 • Eklem çıkıkları
 • El enfeksiyonları
 • Elin konjenital anomalileri
 • Bitişik parmak (sindaktili)
 • Fazla parmak (polidaktili)
 • Elin tamamının veya bir kısmının az veya hiç gelişmemesi
 • Parmak veya elin bir kısmının aşırı büyümesi
 • Konstrüksiyon (amniyotik) bant sendromu
 • Genel iskeletsel anomaliler
Prof. Dr. Haluk Duman Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi – Ortognatik Cerrahi

Gelişimsel veya travmatik nedenlerle alt dişleri taşıyan alt çene (mandibula) ve üst dişleri taşıyan üst çene (maksilla) kemiklerinin kafa kaidesi ve birbirleri ile olan ilişkileri bozulduğunda yüzde birçok estetik ve fonksiyonel sorunla karşılaşılır.

Alt ve üst çenedeki dişlerin birbirleri ile doğru temas etmediği kapanış bozuklukları çiğneme ve konuşma sorunlarına neden olur. Dişler birbiri ile tam temas etmeyebilir, ısırma hareketi yapıldığında ön veya yan taraflarda dişler arasında açıklık kalabilir.


Tedavi planlaması ve takip evrelerinde diş hekimliği ortodonti bölümü önemli rol oynar.

Prof. Dr. Haluk Duman Çene Cerrahisi

Alt ve üst çenedeki dişlerin birbirleri ile doğru temas etmediği kapanış bozuklukları çiğneme ve konuşma sorunlarına neden olur. Dişler birbiri ile tam temas etmeyebilir, ısırma hareketi yapıldığında ön veya yan taraflarda dişler arasında açıklık kalabilir.

Alt çene normalden daha ilerde veya geride olabilir, üst çene normalden ilerde veya geride olabilir. Yüzde asimetri olabilir. Yüz normalden kısa veya uzun olabilir. Gülerken üst dişetleri gereğinden fazla görünebilir (gummy smile).Dişlerde kapanış sorunu olmadan çene ucunda gelişimsel sorunlar olabilir.

Ameliyat öncesi ortalama 6 aylık bir ortodontik tedavi süreci gerekebilir. Ameliyatta kemiklerde planlanan kesiler ve hareketler yapılır. Kemikler titanyum plak-vida sistemleri ile yeni konumlarında tespit edilirler. Kesiler ağız içerisinden yapıldığı için dışarıdan görülebilecek bir iz olmaz.

Ameliyattan bir gün sonra ağızdan sulu gıdalar alınmaya başlanır. Ameliyat sonrası yüzde gelişen ödem 2-3 hafta içerisinde geriler. Dişlerin birbirleri ile olan ilişkisine bağlı olarak ameliyat sonrası tekrar ortodontik tedavi gerekebilir.

Prof. Dr. Haluk Duman Baş, Boyun Kanserleri

Baş-Boyun Kanserleri

Yüz, dudak, ağız içi (dil, yanak, ağız tabanı, damak, diş etleri), burun, sinüsler, yutak, gırtlak ve boyun bölgesindeki dokulardan köken alan çok farklı kanser türlerini içerir. Her yaşta görülmekle birlikte orta ve ileri yaşlarda görülme sıklığı artar.

Genetik, kötü beslenme, alkol, tütün, ultraviyole, radyasyon vb birçok faktör kanser gelişiminde rol oynar. Ele gelen kitleler, iyileşmeyen yaralar, ağrı, çene hareketlerinde kısıtlılık, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, ağız kokusu, dişlerde gevşeme ve dökülme, ağız kokusu, burun tıkanıklığı, kanama gibi yakınmalar olduğunda zaman geçirmeden bir uzmana başvurmak gerekir.


Yakınmaların kökenine göre bazı testler yapılır, kesin tanı şüpheli alandan alınan doku örneğinin (biyopsi) patolojik tetkiki ile konur.

Prof. Dr. Haluk Duman Baş Boyun Kanserleri

Tedavinin planlanmasında plastik cerrah, radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkolog rol alır. Çoğu kanser türü ameliyatla tamamen çıkartılabilir, çevre lenf nodları gerekiyorsa temizlenir.

Kanserli dokunun çıkartılması sonucu ortaya çıkan doku eksikliği estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olabilir (çiğneme, konuşma, yutma güçlüğü gibi). Rekonstrüktif cerrahi ile ameliyat alanına komşu dokular veya vücudun diğer bölgelerinden dokular aktarılarak eksik olan yapılar onarılır.

Haluk Duman Plastik Cerrahi Deri Kanserleri

Deri Kanserleri

Deride uzun süre iyileşmeyen yaralar, doğuştan beri mevcut olan veya yeni çıkan benlerdeki değişiklikler (çapın 6 mm'den büyük olması, renk değişikliği, sınırlarında düzensizlik, damarlanma) deri kanseri habercisi olabilir.

Kesin tanı şüpheli lezyondan alınan biyopsi materyalinin patoloji laboratuarında incelenmesi ile konur.


Erken tanı konduğunda tüm deri kanserlerinin tam ve kesin tedavi olma şansı vardır.

Haluk Duman Plastik Cerrahi Deri Kanserleri

Biyopsi yaptırmaktan korkulmamalıdır; benler ameliyatla alındığında kanserleşmez aksine şüpheli hücreler çıkartıldığı için kanser riski sıfırlanmış olur.

Bazal Hücreli Karsinom (Basal Cell Carsinoma) en sık görülen ve en iyi huylu deri kanseridir. Güneşe maruz kalan açık ten renkli gözlü kişilerde daha fazla izlenir. Cerrahi olarak tamamen çıkartıldığında tedavisi tamamlanmış olur. Vücudun başka yerlerine yayılma riski yok gibidir.

Yassı Epitel Hücreli Karsinom yüz, alt dudak ve ağız içerisinde daha sık görülür. Alkol, sigara, kötü ağız hijyeni, uzun yıllar güneşe maruz kalma gibi birçok çevresel faktör de rol oynar. Yayılma riski vardır. Tümörün özelliği ve çapına göre bölgesel lenf nodlarının da çıkartılması gerekebilir. Tümörün genişçe çıkartılması sonucu oluşan doku açıklığını kapatmak için farklı onarım yöntemleri kullanılır.

Malign Melanom deri kanserleri içinde en kötü huylu davranan türdür. Ancak, melanomun da kendi içinde daha iyi ve daha kötü seyirli türleri vardır. Zamanında tanı konulmuş ve doğru tedavi edilmiş olguların hastalıktan tamamen kurtulmaları mümkündür.

Prof. Dr. Haluk Duman Burun Onarımı Rhinoplasty

Burun Onarımı

Travma veya tümör çıkartılması gibi nedenlerle deforme olmuş, estetik görünümü bozulmuş, solunum fonksiyonu yapamaz hale gelmiş burunların onarımı plastik cerrahinin önemli bir konusudur.

Burun onarımı eksik olan dokuların yerine konması ilkesine dayanır. Burun derisindeki eksiklikler burnun diğer kısımlarından, alından veya baş-boyun bölgesinden alınan dokular ile tamamlanır.


Burnun çatısını oluşturan kemik ve kıkırdak dokuların yerine konması için kafatası, kaburga, kalça kemiği gibi alanlardan doku alınır ve yeni burun çatısı oluşturulur.

Prof. Dr. Haluk Duman Burun Onarımı

Bazen söz konusu doku aktarımları mikrocerrahi teknikler kullanılarak yapılır. Birden fazla ameliyat seansı gerekebilir.

Prof. Dr. Haluk Duman Meme Onarımı

Kanser Sonrası Meme Onarımı

Meme kanseri ameliyatı esnasında veya daha sonra meme onarımı yapılabilir. Vücut bütünlüğünü devam ettirmesi ve yaşam kalitesini artırması nedeniyle son derece yüz güldürücü bir işlemdir.

Kişinin ne zaman ve hangi yöntemle meme onarımı ameliyatı olacağına karar verme sürecinde hasta, plastik cerrah ve tedavisinde rol alan diğer doktorlar birlikte karar verir. Çok farklı tekniklerle onarım yapılabilir.


Mastektomi ameliyatı esnasında veya sonrasında doğrudan göğüs kaslarının altına silikon protez yerleştirilebilir veya önce bir doku genişletici balon yerleştirilir, o bölgenin derisi balon yöntemi ile genişletilir ve sonra protez konur.

Prof. Dr. Haluk Duman Meme Onarımı

Meme protezi ile onarım genellikle ışın tedavisi yapılmamış, zayıf, küçük boyutlarda memesi olan hastalarda tercih edilir.

Hastanın vücudundan aktarılan dokularla onarım genellikle ışın tedavisi görmüş, göbek çevresinde yeterince doku bulunan, doğum yapmış, memelerin nispeten büyük olduğu kişilerde tercih edilir. En sık göbek altındaki karın derisi kullanılır (TRAM flap). Bel, kalça veya sırt bölgesinden de doku aktarımı yapılabilir. Her iki meme arasında simetriyi sağlamak için sağlam memeye küçültme veya başka müdahaleler yapılabilir. Bazen hastanın kendi dokusu ve meme protezi birlikte kullanılabilir.

Meme Toparlama; sınırlı doku çıkarılan vakalarda geride kalan memeye yeniden şekil verilebilir ve toparlanabilir. Sağlam meme de onarılmış memeye eşitlenir.

Yağ Enjeksiyonu; çok az meme dokusunun çıkartılmış olduğu vakalarda kişinin kendi vücudundan alınan yağların enjeksiyonu ile memedeki çöküklük giderilebilir. Meme onarımı ameliyatı meme kanseri yönünden takipleri engellemez.